O stowarzyszeniu


Stowarzyszenie Absolwentów Dzieło zostało założone przez absolwentów uczelni wyższych, którzy byli objęci programem stypendialnym  Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

Zostało zarejestrowane 23 maja 2012 r., choć sam  pomysł dojrzewał przez wiele lat. U podstaw utworzenia Stowarzyszenia leżała chęć podtrzymania więzi, które zostały nawiązane między stypendystami podczas uczestniczenia w programie stypendialnym Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” oraz działalność na rzecz promocji nauczania Jana Pawła II.

Głównymi  celami Stowarzyszenia są:  troska o rozwój osobowy członków Stowarzyszenia poprzez pogłębianie ich formacji społecznej, religijnej, etycznej, ekologicznej, doskonalenie kwalifikacji zawodowych oraz współpracę opartą o koleżeństwo, promowanie postaw chrześcijańskich i obywatelskich, wspieranie rozwoju kultury i nauki chrześcijańskiej oraz chrześcijańskich mediów, podnoszenie szans edukacyjnych młodzieży, szczególnie z małych miast i wsi, upowszechnianie nauczania Papieża Jana Pawła II.

Członkowie Stowarzyszenia pochodzą z małych miejscowości na terenie Polski, to młodzi ludzie po studiach wchodzący w dorosłe życie. Połączeni zostali przez program stypendialny oraz poprzez wspólne wartości, które wyznają. Wszystkim członkom Stowarzyszenia szczególnie bliskie jest nauczanie Kościoła Katolickiego oraz Jana Pawła II. Jeśli chcesz przyłączyć się do Stowarzyszenia napisz:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.